Welke leden hebben we:

Je kunt op verschillende manieren lid zijn van onze kapel:

  • We hebben de spelende leden;
    de leden welke deelnemen aan de muzikale evenementen waar we optreden.

  • En de zogenaamde "niet spelende" leden; leden welke door omstandigheden voor kortere of langere tijd niet meer actief deelnemen aan de muzikale evenementen.

  • (maar daarmee zeker niet op de laatste plaats) hebben we het genoegen een aantal ereleden in ons midden te mogen hebben.

Verder kent Klein mer Neugter een eigen "fanclub"; de "Vrienden van Klein mer Neugter". En natuurlijk kunt u ook sponsor worden!