Klein mer Neugterkmn 2017

Bonte Aovundj 2014

Bonte Aovendj 2014

V.V. de Pinmaekers starte op zaoterdag 11 januari 2014 met de veur verkoup van de Bontje aovendj kaartjes.Pinmaekers
Nao ein geweldjige serie bontje aovendje in 2013 beloofdj ouch dees veurstelling weer ‘n spektakel te waere.
Dao zeen weer 5 aovendj veurstellinge op 31 januari 1, 6, 7, en 8 februari en ein middigveurstelling op zondig 2 februari allemaol in de Pinnenhof.
Aanvang 19.49 en 13.11 oor.

De muzikale begeleiding is weer in hang van Hofkepel “Klein mer neugter”

Entreekaarte koste € 11,00 en zeen vanaaf zaoterdig 11 januari 2014 te koup tösse
18.00 – 19.30 oor bi-j residentie De Schans aan de St. Rochusstraot in Ni-jwieërt.
Vanaaf maondjig 13 januari gieët de verkoup wieter bi-j Bruna aan de Lambertushof.